Välkommen!

Till Robusta AB – vår vision är att bidra till utveckling av hållbara företag och organisationer.

Med fokus på ledarskap och styrning, medarbetarskap och social- och ekologisk hållbarhet ger vi stöd och hjälp på vägen för er som har viljan och ambitionen att skapa hållbara lösningar.

Robusta AB är din resursperson som projektledare, som utvecklingsstöd i komplexa utvecklingsinsatser eller som stöd i affärsutvecklingsprocesser. Vi har särskild branschkompetens i besöksnäringen, kommuner och andra offentliga organisation – och inte minst i gränssnittet mellan privata företag och offentliga aktörer. Är du på jakt efter ett ökat tryck i relationerna mellan företag och kommun, kanske som ett steg i utvecklingen av destinationen, i en samarbetsorganisation eller kanske i en ideell organisation, tveka inte att kontakta oss!