Hållbara företag

Robustas vision är hållbarare företag och organisationer. Hållbarhet är en förutsättning för långsiktig utveckling och kräver både en genomarbetad struktur,  ett positivt inre klimat, ett hållbart ledarskap på alla nivåer – tillsammans skapar detta en kreativ organisation med handlingskraft.