Kunddriven verksamhetsutveckling

Kunddriven verksamhetsutveckling. Genom att identifiera själva basen för din verksamhet och synliggöra kundens behov skapar vi gemensamt grunden för ett hållbart kvalitetsarbete, som också kommer att effektivisera din verksamhet. I arbetet får du också stöd för att formulera effektbaserade indikatorer och mål och skapa nya rutiner för uppföljning.

Vi arbetar gemensamt fram en översikt över just din verksamhet. I definitionen definierar vi syftet med verksamheten ur kundens synvinkel. I analysen beskriver vi gemensamt översiktigt hur verksamheten idag möter kundens behov. Arbetet resulterar i en handlingsplan som kan användas som grund för kommande affärsplaner, mål, indikatorer och utvecklingsprogram.