Robusta strukturer

Robusta strukturer. En långsiktig hållbarhet kräver system och kultur som genererar kreativitet och innovation. För detta krävs tillit, transparens och tydlighet på alla nivåer och ett kavat ledarskap ända från styrelsen och ner till varje medarbetare. Vi gör gemensamt en nulägesanalys och en handlingsplan. Självklart kan vi också stödja själva genomförandet av handlingsplanen, exempelvis med uppföljande möten och bollplanksträffar.