Inspiration – Kreativitet för alla och envar?

Kreativitet – åt alla och envar? En två timmars reflekterande inspirationsföreläsning med praktiskt inslag där vi gemensamt analyserar förutsättningar för kreativitet på individ-, organisations- och samhällsnivå.