Inspiration – Problemlösning i uteköket

Problemlösning i uteköket – “Bas” eller “Total”. I Problemlösning “Bas” lagar ni en förrätt under tidspress och med krävande förutsättningar. Under “Total”lagar ni en trerätters lunch från grunden i uteköket.

Aktiviteten inleds med grundläggande resonemang kring gruppdynamik. Därefter tar ni er an uppgiften att laga er mat. När ni avnjutit er soppa/lunch (Bas/Total) samlar vi ihop dagens resultat och reflekterar kring hur ni som grupp löste problemet.

Aktiviteten genomförs på någon av MittSkånes konferensanläggningar. Totalt pris 490:‐(“Bas”)/750:‐ (“Total”) per person plus moms. Max 12 personer, minst sex. Total tid cirka 3 timmar för Problemlösning “Bas” cirka 3 timmar, “Total” cirka 5 timmar. Ev lokalhyra och transport tillkommer