Hyr en chef

Interrimslösningar. Har ni behov av att förstärka ledarskapet under en period? Eller rent av “hyra en chef”?

Robusta erbjuder ledare med mångårig ledarskapserfarenhet och särskild kompetens inom förändringsledning, kunddriven kvalitetsutveckling och kreativa processer. Vi hjälper gärna till under en kortare eller längre tid. Kanske är enkla utmaningar som att täcka upp vid sjukdom eller tjänstledighet. Eller lite mer komplexa situationer vid chefsbyten, omstrukturering eller behov av förnyelse.