Uppdrag

Deltidsuppdrag (60%) Oktober 2012-oktober 2014

Projektledning Destinationsnav MittSkåne. Ett brett förändringsarbete i gränszonen mellan mer än 30o aktörer och kommunledningarna och näringslivsavdelningarna i de tre kommunerna Höör, Hörby och Eslöv

www.facebook.com/MittSkane

www.upplevmittskane.se

Uppstart av Robusta AB under 2013.

Pilotutbildning för Lunds stift – Att vara en hel och hållbar människa. September 2013

Uppstart av strategiskt utveckling av besöksnäringen i Sjöbo kommun under 2014